Ons Verhaal in de Pastorale Eenheid ‘De Wijngaard Deerlijk’.

Wees welkom …

Welkom aan jij, die via onze website een kijkje komt nemen naar onze Pastorale Eenheid “De Wijngaard Deerlijk”.

Met onze pastorale eenheid hebben we, in alles wat we ondernemen, steeds één doel voor ogen; het schrijven van een ‘Verhaal’. Een verhaal dat geloof, hoop en liefde uitstraalt, gecreëerd wordt door zoveel mogelijk personen & geïnspireerd wordt door de grote Inspirator, God de Vader.

Je bent welkom, met jouw verhaal, 
hoe verschillend en verscheiden het ook is.
Weet, jouw verhaal bevrucht ook het onze.
Het maakt onze wijngaard rijper en vruchtbaarder.