HOME

Deze week in uw KERK&leven.

In jullie weekblad KERK&leven is er deze week het volgende te vinden:

  • Marie-Louise is 100 jaar.
  • Vakantiefoto’s uit eigen gemeente.

——————————-

Verenigingsactiviteiten in beeld.

*************************************

Kennen jullie het blad niet?
Laat andere mensen ons blad kennen.
Elke week vier bladzijden lokaal nieuws. En positief!
Abonneren voor 2022 (30 euro)
Info: 056 77 76 06 of secretariaat@dewijngaarddeelijk.be

Opnieuw samen vieren
in de kerk te Sint-Lodewijk!


Nu de kerk te Sint-Lodewijk feestelijk heropend werd vieren wij (vanaf zaterdag 18 juni) elke zaterdag om 17u opnieuw daar samen eucharistie. Ook kan er vanaf nu opnieuw daar een huwelijk of uitvaart doorgaan. Met het Pastoraal Team kozen we er wel voor om geen doopsels meer te doen in de kerk van Sint-Lodewijk maar ze blijvend te laten doorgaan in Kapel ter Ruste.

Lovende woorden over de kerk te Sint-Lodewijk.

Met vicaris Mars Steen als voorganger, een sterk zangkoor, een intens gelovig samenzijn, veel
volk en een gezellige receptie op het kerkplein werd zaterdag de kerk in Sint-Lodewijk
feestelijk heropend.
Vijf priesters gingen voor in de viering. Voorzitter van de kerkfabriek Antoon Vanhoutte
verwelkomde iedereen. De vicaris zei in zijn homilie dat God liefde is, God is ons nabij en
wij leven in verbondenheid.
Schepen Louis Vanderbeken vertelde op het einde van de viering over de restauratiewerken
en over de technische snufjes. De vijf beeldschermen zijn het beste bewijs van een efficiënte
aanpak.
Lieven Opsomer van het pastoraal team De Wijngaard dankte allen die meewerkten. Hij
dankte het gemeentebestuur voor de samenwerking en voor de receptie.

Enkele sfeerbeelden

Feestelijke vormselvieringen
in onze Pastorale Eenheid

Zaterdag 28 en zondag 29 mei waren er in de Sint-Columbakerk drie vormselvieringen.
Mooi verzorgd en een actieve deelname van de vormelingen.
Pastoor Stefaan ging voor en de hele kerkgemeenschap volgde; de vormelingen voorop.
Op het einde de traditionele groepsfoto en een warm applaus voor de pasgevormden.

Een tekstje uit de viering
Beste mensen hier aanwezig in de kerk.
Jullie maken allemaal deel uit van dezelfde geloofsgemeenschap.
Willen jullie meebouwen aan Jezus’ wereld vol vrede, verdraagzaamheid en respect?


(Meer foto’s en teksten uit de vieringen in Kerk&leven van volgende week)