HOME

Deze week in uw KERK & Leven.

In jullie weekblad Kerk & Leven is er deze week het volgende te vinden:

  • Eerste communievieringen kinderen uit ‘de Berk’.
  • Missiezondag.

——————————-

50 jaar Vriendenkring en 70 jaar Okra.

*************************************

Kennen jullie het blad niet?
Elke week vier bladzijden lokaal nieuws.
Binnenkort: abonneren voor 2022 (48 euro) en de rest van 2021 gratis
Info  056/77 76 06 of secretariaat@dewijngaarddeerlijk.be

Grote groepen eerste communicanten.

Sfeervolle en verzorgde vieringen van de eerste communie voor de leerlingen van de school
‘de berk’. Pastoor Stefaan ging voor en verschillende leerlingen mochten meehelpen.
De eerste communievieringen hadden als algemeen thema ‘Ik kom naar je toe’. Op het einde
van elke viering dankten de kinderen allen die meewerkten aan de voorbereiding.
Volgende weekend de laatste vieringen met leerlingen van de Kim en de Sam.
Hieronder enkele sfeerbeelden uit de vieringen.

70 jaar Okra: een grote proficiat!

Okra-centrum viert op dinsdag 26 oktober zijn 70 ste verjaardag. Onder het thema ‘Dank en
Hoop’ is er om 10.30 uur een dankviering in de Sint-Columbakerk. Daarbij aansluitend
uitgebreide receptie in het ontmoetingscentrum, feestmaal, optreden van Wim Dekoker en
koffietafel.
De werking van Okra zorgt ervoor dat de senioren hun gading vinden door elkaar te
ontmoeten en samen actief te blijven.
Twintig jaar geleden was er een gouden feest met toen Jozef Lambrecht als voorzitter.
Hieronder een foto van toen. Okra noemde toen nog KBG.