HOME

Inzamelactie van droge voeding.

Na het groot succes van de speelgoedactie in onze pastorale eenheid, wordt met het jaareinde
in zicht een nieuwe inzamelactie georganiseerd.
De pastorale eenheid wil ook dit jaareinde een zo groot mogelijke hoeveelheid droge voeding
overhandigen aan de voedselbank ’t Netje.
Alle droge voedingswaren met een houdbaarheidsdatum tot minstens half januari, worden ingezameld. (blik, rijst, koffie, chocolade, koeken en nog veel meer).

Jullie kunnen de goederen neerleggen in de dozen die hiervoor achteraan in de kerken zijn
opgesteld. Tot en met dinsdag 3 januari. Enkele dagen later willen wij al het ingezamelde
bezorgen aan ’t Netje.

Het team dankt iedereen voor de medewerking aan deze actie ten voordele van de
minderbedeelden. Solidariteit in deze voor velen moeilijke maanden.

Bezinningsavond: “Mensen vissen”

Wij nodigen jullie u uit om op maandag 12 december om 19:30 uur in de kerk te Sint-Lodewijk te komen kijken naar een filmfragment van Marc Steen over Petrus die Jezus in zijn boot ontvangt en ingaat op Jezus’ oproep om (mensen) te vissen. Hierna wisselen we uit hoe dit evangelie ook in ons leven herkenbaar is en wat ons kan helpen om de vreugde van het evangelie uit te dragen. Tomas Halik zegt: “De vissers uit Galilea die niets gevangen hadden, voelden zich gefrustreerd en leeg. In onze tijd hebben heel wat chris tenen gelijkaardige gevoelens. We moeten, geïnspireerd door Jezus’ woorden, creativiteit aan de dag leggen, moed hebben om opnieuw te beginnen en nieuwe wegen durven te gaan.” Wat zeggen wij?
Iedereen is van harte welkom!

Deze week in uw KERK&leven

In jullie weekblad is er deze week te lezen:

  • Oproep kerststallenbouwers.
  • Chiro Joeki in één grote groep.

——————————-

Zingen in onze pastorale eenheid: foto’s.

*************************************

Kennen jullie het blad niet?
Laat andere mensen ons blad kennen.
Elke week vier bladzijden lokaal nieuws. En positief!
Abonneren voor 2022 (10 euro)
Voor heel 2023 slechts 52 euro!
Info: 056 77 76 06 of secretariaat@dewijngaarddeerlijk.be

Sint-Ceciliafeest van onze koren

In de kerk te Sint-Lodewijk luisterde het KPZ-koor hun Sint-Ceciliaviering op. Het was
tevens een viering ter nagedachtenis van de overleden leden van Okra.

Foto KPZ

De mis van 10 uur in de Sint-Columbakerk kreeg een feestelijk tintje. Bijna alle leden van het
omvangrijke Voltakoor waren present om hun Sint-Ceciliaviering op te luisteren.

Foto Volta

Chirogroepen vieren Christus Koning

Zowel de Chiro uit Sellewie als Chiro Joeki zetten hun werking op zondag 20 november in
het teken van Christus Koning.
Beide groepen verzorgden in hun kerk een misviering en de nieuwe leiding werd voorgesteld
In Sellewie was er de muzikale groep die de viering opluisterde en bij Chiro Joeki zongen alle
leden samen de liederen.
Daarna was er een fijne namiddag voor alle leden.


Een gekend refrein
“Wij geloven in een wereld waar alles beter kan,
in een wereld van vreugde, een wereld van hoop,
wij geloven in de mensen die met ons willen zoeken
naar wat mensen bij elkander brengt.”