HOME

Deze week in uw KERK&leven.

In jullie weekblad is er deze week te lezen:

  • Over de Goede Week.
  • Foto’s over de ziekennamiddag.

——————————-

Lenteschoonmaak in onze gemeente.

*************************************

Kennen jullie het blad niet?
Laat andere mensen ons blad kennen.
Elke week vier bladzijden lokaal nieuws. En positief!
Voor heel 2023 slechts 52 euro! Doen!
Info: 056 77 76 06 of secretariaat@dewijngaarddeerlijk.be


Zuster Geertru is overleden.

Zuster Geertrui is zaterdag 4 maart in het woonzorgcentrum De Pottelberg te Kortrijk overleden. Zij werd 94 jaar en was meer dan een halve eeuw verbonden aan het klooster, school en kerk te Sint-Lodewijk.
Bij haar afscheid in 2017 werd de algemene appreciatie genoteerd in het guldenboek van de gemeente met onder meer: “Heden neemt zuster Geertrui afscheid van de gemeente Deerlijk. Gedurende ruim 58 jaar deelde zuster Geertrui lief en leed met de parochie en de school in Sint-Lodewijk. Zij werd geprofest op 7 augustus 1950 door de toenmalige bisschop Mgr. Lamiroy. Van 1959 tot 1988 heeft zuster Geertrui voor de klas gestaan in het zesde leerjaar Sint-Lodewijk.’’
Zuster Geertrui werd op zaterdag 11 maart om 10 uur in de Verrijzeniskerk in Kortrijk, ten grave gedragen. In het weekend van 4-5 maart werd in de vieringen van onze pastorale eenheid gebeden voor zuster Geertrui.