HOME

Lichtmisvieringen.


Op zaterdag 4 februari om 17 uur in de kerk te Sint-Lodewijk en op zondag 5 februari om 10 uur in de Sint- Columbakerk komen ouders en kindjes die vorig jaar gedoopt werden. Wij bidden voor de kinderen en de ouders. We laten hen een kaarsje naar voren brengen en zegenen daar de gedoopten. Het doopkruikje dat tot nu toe in de kerk stond krijgen ze mee naar huis.

Ik bid dat God jou zegent
Dat door jouw leven heen
Je steeds zult ervaren:
‘God laat me niet alleen!’

Gezellig dankmoment!

Vrijdag 27 januari vulden de vrijwilligers van onze pastorale eenheid de benedenzalen in d’Iefte.
Pastoor Stefaan verwelkomde en sprak grote lof over de inzet van velen. Het koor Volta zorgde op een schitterende wijze voor de animatie. De hele avond zorgden vrijwilligers voor hapjes en drankjes, klaarmaken en afwas inbegrepen. Dank aan iedereen voor zijn steuntje aan onze pastorale eenheid.

Deze week in uw KERK&leven.

In jullie weekblad is er deze week te lezen

  • Tekst en 11 foto’s over de vrijwilligers.
  • Lieve Ravelingien op inleefreis.

——————————-

Kruiswoordraadsel.

*************************************

Kennen jullie het blad niet?
Laat andere mensen ons blad kennen.
Elke week vier bladzijden lokaal nieuws. En positief!
Voor heel 2023 slechts 52 euro! Doen!
Info: 056 77 76 06 of secretariaat@dewijngaarddeerlijk.be

Vrienden van Lourdes.

De vrijwilligers van de Vrienden van Lourdes komen dit jaar niet van huis tot huis om te vragen lid
te blijven den de grote vriendengroep. Dit jaar wordt aan de leden gevraagd 5 euro per kaart over te
schrijven op rek. BE26 7360 4376 2929 van Vrienden van Lourdes, Hoogstraat 116, Deerlijk. De
lidkaart wordt ten huize bezorgd. Op de overschrijving het adres goed vermelden zodat de
bestuursleden de kaart of kaarten kunnen bezorgen.
De winnaars krijgen gedurende zes jaar de kans om mee te reizen of naar Lourdes te gaan.
Wij blijven verbonden met Onze-Lieve-Vrouw in Lourdes. Dank voor jouw trouwe deelname.