HOME

Deze week in uw KERK & Leven.

In jullie weekblad Kerk & Leven is er deze week het volgende te vinden:

  • Begin van de advent.
  • Over Chiro – doopsel – huwelijk – de ribbetjes – enz.

——————————-

Met zessen duimen voor Kerk & Leven.

*************************************

Kennen jullie het blad niet?
Laat andere mensen ons blad kennen.
Elke week vier bladzijden lokaal nieuws.
Abonneren voor 2022 (48 euro) en de rest van 2021 gratis
Info  056/77 76 06 of secretariaat@dewijngaarddeerlijk.be

Feest bij Chiro Joeki en Chiro Sellewie

Zowel bij Chiro Joeki als bij Chiro Sellewie was het zondag een bijzondere dag. Het feest van Christus Koning met een verzorgde misviering als startmoment.

Priester Bert ging voor bij Chiro Joeki en priester Stefaan bij Chiro Sellewie.

Op beide plaatsen verzorgde teksten en in Sellewie een misboekje met vooraan de winnende foto van Kerk&leven. Mooi!

Stukjes uit de teksten

De aspi’s van Joeki bij de voorbeden: ,,Zij brengen de oranje kaars. Zij genieten van hun laatste jaar als lid. Zij moeten het voorbeeld geven aan de jongere leden. Er wordt naar hen opgekeken.’’

Uit de engagementsverklaringswoord van de leiding in Sellewie: ,,Ik geloof dat mijn inzet een teken kan zijn van hoop voor de kinderen en jongeren die mij zijn toevertrouwd en een bijdrage is voor een menselijkere wereld.’’

Hieronder enkele foto’s uit de vieringen van de Chirogroepen.

Kerk & Leven in de kijker

Jullie kennen Kerk & Leven. Vier bladzijden met lokaal nieuws in tekst en foto’s. Daarbij teksten uit het leven
gegrepen over gezin, religie, onderwijs, maatschappelijk werk, gezondheid, de Derde Wereld en nog veel meer.
De redactieraad is gelukkig dat de uitgeverij koos voor de slogan ‘Een laadpaal voor het leven’.

De abonnees ontvingen een persoonlijke brief met de vraag ook voor 2022 te betalen. Wij twijfelen er niet aan dat ook anderen interesse hebben. De prijs is 48 euro voor een heel jaar. Wie een extraatje wil steunen kan dit vanaf 50 euro. Overschrijven op rek. BE57 4635 1671 5135 van de pastorale eenheid De Wijngaard, met de vermelding Kerk en leven 2022). Dank, grote dank tot de lezers te behoren.

Davidsfonds vierde 90 ste verjaardag

De viering van het 90-jarig bestaan van het Davidsfonds had plaats in d’Iefte. Een
gelegenheidsoptreden van Karel Declercq en daarbij aansluitend een feestelijke receptie en
heerlijk etentje.
Voorzitter Milo Pieters dankte allen die zich in de loop der jaren inzetten voor de vereniging.
Hij wees op de diverse initiatieven en op het gegeven dat het DF de bakermat was van andere
verenigingen.
,,Onze afdeling blijft één van de grote van het Vlaamse land met een divers programma. Wij
hopen dat de tijden beter worden zodat er minder aan ‘annuleren’ moet gedacht worden. Maar
laten wij eerst klinken op onze 90 ste verjaardag.’’