HOME

Deze week in uw KERK&leven.

In jullie weekblad is er deze week te lezen:
(een blad voor drie weken!)

  • Oproep voor vakantiefoto’s.
  • Zendingsfeest in Beveren-Leie.

——————————-

De wandelpool in de kijker.

*************************************

Kennen jullie het blad niet?
Laat andere mensen ons blad kennen.
Elke week vier bladzijden lokaal nieuws. En positief!
Tot eind 2024 slechts 30 euro! Doen!
Info: 056 77 76 06 of secretariaat@dewijngaarddeerlijk.be

Vacature voltijds parochieassistent in onze pastorale eenheid

De Pastorale Eenheid De Wijngaard Deerlijk is op zoek naar een parochieassistent om, in nauwe samenwerking met de pastoor en het team, de werking te ondersteunen en verder uit te bouwen.

Taakomschrijving

Beleid voeren
U wordt lid van het team van de pastorale eenheid. Zo nodig helpt u bij de opmaak van de agenda, maakt u het verslag en volgt de gemaakte afspraken op.

Liturgie en gebed
U werkt mee aan de voorbereiding van eerste communievieringen, vormselvieringen ed.

Verkondiging en catechese
U draagt mee de verantwoordelijkheid over de werkgroep vormselcatechese en werkt mee in de werkgroep dooppastoraal.

Zorg voor mensen en solidariteit
U werkt mee aan het uitbouwen van de werkgroep solidariteit die de acties rond Mensen in nood en Broederlijk Delen op zich neemt.

Communicatie
U helpt bij de redactie van Kerk en Leven en neemt ook de herabonnering op u.
U staat in voor het beheer van de website en de facebookpagina.

De taakomschrijving wordt verder aangevuld of bijgestuurd, afhankelijk van de interesses en talenten van de kandidaat. Een voltijdse taak als parochieassistent omvat 38 u per week.

Profiel

We zoeken een persoon die 
•    minimaal 25 jaar is
•    kan werken in een flexibel tijdrooster 
•    die geëngageerd is in de katholieke geloofsgemeenschap.
•    bij voorkeur een diploma hoger onderwijs heeft.
•    over de basisvaardigheden beschikt op vlak van informatica – goede kennis MS-office.
•    communicatief vaardig is.
•    in staat is groepen en taken te coördineren.
•    kennis heeft van sociale media.
•    teamgericht en zelfstandig kan werken.
•    flexibel is en bereid tot avond- en weekendwerk.
•    beschikt over een rijbewijs B en een eigen wagen.
•    bereid is om de voorziene vorming te volgen.
•    bereid is om bij aanwerving een gesprek te voeren met een psycholoog.

Bij aanwerving wordt een attest van goed gedrag en zeden gevraagd.
Deze job is onverenigbaar met een politiek of syndicaal mandaat.


Modaliteiten 

Indiensttreding: zo vlug mogelijk 
•    Verloning als bedienaar van de eredienst
•    Een basisopleiding wordt door het bisdom Brugge ingericht
•    Een canoniek startcontract van 1 jaar met verlenging na het proefjaar


Informatie

jobinhoud: bij pastoor Stefaan Casteleyn (0479 99 26 75) s@stecas.be
statuut, wedde en basisopleiding: Trees Lavens (050 33 59 05 of 0468 26 41 63 of trees.lavens@bisdombrugge.be)

Sollicitatie

Stuur voor 1 juli 2024 uw schriftelijke sollicitatie met bijhorende cv naar bisschoppelijk gedelegeerd Marc Steen, (Heilige Geeststraat 4, 8000 Brugge of marc.steen@bisdombrugge.be)