HOME

Protocol vieringen vanaf 23 oktober.

De Federale Regering besliste op 23 oktober dat het protocol van 1 oktober ook de komende weken van kracht blijft voor de vieringen in onze kerken. Tot maximaal 200 personen kunnen dus verder deelnemen aan een kerkelijke viering, mits de afstand van 1,5m en de andere veiligheidsvoorschriften uiteraard onverminderd worden gerespecteerd. Deze verlenging geldt tot en met 19 november. Dan wordt ze geëvalueerd.

Stel niet uit tot morgen…
Leve KERK & LEVEN

Het jaar 2020 zal in eenieders geheugen gegrift blijven als een bijzonder jaar. Voor activiteiten, feesten en voor een groot deel van de economie werd door de corona de ‘pauzeknop’ ingedrukt.

Zelfs de vieringen in onze kerken werden enkele maanden afgeschaft of zeer sterk beperkt. Gelukkig kwam er licht in de tunnel en konden wij opnieuw, onder strikte regelgeving, naar de vieringen.

De pauzeknop van uw KERK & LEVEN werd niet ingedrukt. Die wekelijkse verbondenheid op papier bleef overeind. Uw wekelijks contact was er  woens- of donderdag. 

In het najaar wordt het abonnement op het blad hernieuwd. Blijf verbonden met de actualiteit in onze pastorale eenheid De Wijngaard en met de brede achtergrondinfo over wat leeft in Vlaanderen en de wereld. 

Mensen die het blad kennen, willen het niet meer missen. Daarnaast blijft ons blad goedkoop: 45 euro voor 48 nummers per jaar of minder dan één euro per week. Neem een abonnement en schrijf meteen over op rekening BE57 4635 1671 5135 van vzw pastorale eenheid De Wijngaard Deerlijk met vermelding Kerk en leven 2021.

Een hartelijke groet en blijf verbonden. Zeer gemeend!

In naam van de redactieploeg
Marc Messiaen, Nadine Vanpanteghem, Marc Vergote.

De kapel in de kijker

een overlegmoment aan de kapel in de Kerksstraat

In onze pastorale eenheid staan er veel kapellen. Meestal toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw. In de Kerkstraat staat een grote kapel die thans in ere wordt hersteld.

In 1955 kochten Albert Vandevelde en zijn echtgenote Helena Demeyer die kapel en het aanpalende huis. In de notarisakte stond vermeld dat de kapel ten eeuwige dage door de kopers moet onderhouden worden. In 1960 werd ze grondig gerestaureerd en rond 2010 was er een tweede restauratie.

Op 25 mei 2012 werd de kapel voor pastoor Frans van Sint-Lodewijk opnieuw ingewijd. Er was veel volk bijeen en iedereen was vol lof over het initiatief. Thans staat de kapel en mooi en verzorgd bij. 

In overleg met eigenaar Ignace Vandevelde, de kerkraad en de gemeente, werd besproken dat de kapel meer toegankelijk zal zijn. Om dit te bekrachtigen was er een overlegmoment met alle betrokkenen.

Daarin werd overeengekomen dat Heidi en haar man Ignace de kapel ten allen tijde zullen onderhouden . De kapel zal open zijn in de weekends en alle dagen van de Mariamaanden mei en oktober.